तज्ञ वि सल्लागार

तज्ञ आणि सल्लागार, वास्तविक जीवनात आपण या दोन शब्दांना बर्‍याचदा वारंवार आला असेल. त्यांचे समान अर्थ आहेत आणि खरोखर गोंधळात टाकणारे आहेत. लोकांना सल्लागार आणि तज्ञ यांच्यातील चांगल्या फरकाची प्रशंसा करणे आणि गोंधळात पडणे अवघड वाटते. हा लेख या मतभेदांवर प्रकाश टाकेल जेणेकरून पुढच्या वेळी आपल्याला एखाद्याच्या सेवा आवश्यक असल्यास आपण आपल्या आवश्यकतानुसार योग्य व्यक्तीकडे जा.

एक सल्लागार सल्ला विकतो, तर एक विशेषज्ञ आपले कौशल्य विकतो. या भिन्नतेमुळे गोंधळ होऊ नका कारण सल्लागार आणि तज्ञ यांच्यात काय फरक आहे. जेव्हा आपण ज्या आजाराने ग्रस्त आहात याची आपल्याला कल्पना नसल्यास आणि लक्षणाने काळजीत असता तेव्हा आपण सल्लागार डॉक्टरांकडे जा. या व्यक्तीस आजारांबद्दल आणि त्यांच्या लक्षणांबद्दल सर्व सैद्धांतिक माहिती असल्याने, तो चाचण्या घेतल्यानंतर आणि त्यातील लक्षणेही पाहिल्यानंतर त्या समस्येचे निदान करेल, आणि मग तुम्हाला त्या क्षेत्रातील तज्ञ डॉक्टरकडे पाठवेल. म्हणून आपण सल्लागार डॉक्टरांशी सल्लामसलत करण्यासाठी देय द्या आणि नंतर आपण तज्ञ डॉक्टरांना त्याचे कौशल्य वापरुन योग्य उपचार पुरविण्यासाठी पैसे द्या.

पदनाम सल्लागारास तज्ञांची आवश्यकता नसते जे एखाद्या तज्ञाला आवश्यक असते. खरं तर बहुतेक सल्लागार तज्ञ नसतात. बर्‍याच कन्सल्टन्सी फर्म आहेत ज्या बोर्डवर सल्लागार आहेत आणि त्या समस्येवर चर्चा करतात आणि त्यांच्या ज्ञानावर आधारित उपाय देतात. जरी आरोग्य सेवा प्रदाता आपल्याकडून सल्लामसलत शुल्क घेते आणि उपचार शुल्क नेहमी वेगळे असते. सल्लागार आणि तज्ञ यांच्यातला एक मुख्य फरक म्हणजे सल्लागार आपल्याला गोष्टी कशा करायच्या हे सांगतील, तर तज्ञ प्रत्यक्षात त्या गोष्टी करेल. उदाहरणार्थ, जर आपण टायल्स बसवून आपल्या स्वयंपाकघरातील फरशी बदलण्याचा विचार करीत असाल तर आपण सेनेटरी स्टोअरमध्ये जाल जेथे विक्री व्यक्ती सल्लागार म्हणून काम करेल परंतु टायल्सची वास्तविक बिछाना एखाद्या तज्ञ व्यक्तीद्वारे केले जाईल ते करत असताना.

एखाद्या तज्ञास एखाद्या क्षेत्रात खोल उभे ज्ञान असते तर सल्लागारास अनेक डोमेनमध्ये क्षैतिज ज्ञान पसरलेले असते.