वाकलेला वि वाकलेला


उत्तर 1:

“वाकलेला” बरोबर आहे. “वाकलेला” मध्यम इंग्रजीमध्ये बरोबर होता, परंतु “वाकलेल्या गुडघ्यावर” या निश्चित वाक्यांखेरीज आधुनिक इंग्रजीमध्ये नाही.

वाकलेला
बेंडचा मूळ भूतकाळचा भाग (v.), 14 सी नंतर कायम ठेवला. विशिष्ट औपचारिक किंवा काव्यात्मक स्वरुपामध्ये, विशेषत: वाकलेल्या गुडघ्यावर. Online ऑनलाइन व्युत्पत्ती शब्दकोशाद्वारे वाकलेले मूळ आणि अर्थ

माझे मॅक चुकीचे आहे हे दर्शविण्यासाठी "वाकलेला" खाली एक रेषा ठेवते.

"वाकलेला" किंवा "वाकलेला" योग्य शब्द आहे?